اخبار سايت

محل برگزاری امتحانات نيمسال اول 99-98 مرکز آموزش الکترونیکی

محل برگزاری امتحانات نيمسال اول 99-98 مرکز آموزش الکترونیکی

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله محل برگزاری امتحانات پايان نيمسال اول 99-98 مرکز آموزش الکترونیکی به اطلاع شما عزيزان مي رسد:

نام رشته

محل امتحان

کلیه رشته های مدیریت و حسابداری به استثناء مدیریت کسب و کار - استراتژی

دانشکده مدیریت

رشته مدیریت کسب و کار - استراتژی

ساختمان شهدا (رو به روي دانشکده ادبيات) - طبقه 5

کلیه رشته های علوم تربیتی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

کلیه رشته های اقتصاد و علوم سیاسی

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

رشته علوم کامپیوتر

دانشکده ریاضی

مهندسی سوانح طبیعی-زلزله-انرژی تجدید پذیر

ساختمان شهدا (رو به روي دانشکده ادبيات) - طبقه 5

رشته مدیریت بازاریابی در ورزش

دانشکده تربیت بدنی

کلیه گرایش های مهندسی برق

دانشکده مهندسی برق

کلیه گرایش های مهندسی کامپیوتر

دانشکده کامپیوتر


جهت حضور در جلسه ي امتحان, به همراه داشتن کارت دانشجويي و يک کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.