اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره الکترونيکي در ایام امتحانات

اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره الکترونيکي در ایام امتحانات

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

به اطلاع دانشجویان دوره الکترونیکی متقاضی اسکان موقت در ایام امتحانات می رساند، جهت ارائه درخواست اسکان در خوابگاه در ایام امتحانات (98/10/21 لغایت 98/11/2)

  لازم است درخواست های اسکان خود را از مورخ 98/10/14 لغایت 98/10/15 به شرح آنچه در فايل پيوست آمده است ارائه نمايند.