اخبار سايت

اطلاعيه در مورد رزرو و خريد غذا در ايام امتحانات

اطلاعيه در مورد رزرو و خريد غذا در ايام امتحانات

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


دانشجویان محترم در ایام امتحانات مي توانيد مانند سنوات گذشته با مراجعه به سامانه تغذیه دانشگاه، نسبت به رزرو و خرید غذا اقدام فرماييد.