اخبار سايت

نقص مدارک و عدم امکان ثبت نام ترم آتي (2-99-98)

نقص مدارک و عدم امکان ثبت نام ترم آتي (2-99-98)

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


دانشجویان محترم ورودی 98 که تا کنون برای رفع نقص مدرک ثبت نامی خود اقدامی نکرده اند، در صورت عدم پیگیری، امکان ثبت نام در ترم آینده را نخواهند داشت.
لیست دانشجویان و نوع نقص مدرک ایشان به پیوست ضميمه شده است.

(توسط *کارشناس فني ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب سه‌شنبه، 17 دی 1398، 1:46 عصر بوده است)