اخبار سايت

تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيدبهشتي تا پايان هفته ي جاري

تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيدبهشتي تا پايان هفته ي جاري

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع تمامي اساتيد و دانشجويان محترم مي رساند پيرو تعطيلي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استان تهران تا پايان هفته ي جاري، کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي نيز تا روز شنبه مورخ 98/12/10 برگزار نخواهد شد.

بدین ترتیب کلاس هاي آنلاين روز شنبه مورخ 98/12/10 به قوت خود باقي خواهد بود.