اخبار سايت

***اطلاعيه در مورد برگزاري امتحانات پايان ترم به صورت الکترونيکي***