چگونگي دريافت اصل مدارک

چگونگي دريافت اصل مدارک

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

همانطور که مستحضر هستید پذیرش دانشجویان ورودی جدید (1399) به صورت مشروط انجام شده است و قطعی شدن ثبت نام ایشان، منوط به کنترل و تحویل مدارک لازم است.

جهت انجام این امر و اعمال موارد مندرج در دستورالعمل‌های ارسالی سازمان سنجش آموزش کشور، با توجه به شرایط کنونی کشور رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-  دانشجویان ورودی1399 کلیه مقاطع که ساکن تهران هستند، لازم است طبق جدول برنامه‌ریزی آن واحد،  در بازه زمانی 1/10/1399 لغایت 30/10/1399 با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به واحد آموزشی، مراجعه و مراحل پذیرش حضوری و قطعی خود را تکمیل نمایند.

2- دانشجویان ورودی 1399 کلیه مقاطع که ساکن شهرستان هستند، موظفند اصل مـــدارک درخواستی دانشگاه را از طریق پست پیشتاز، در بازه زمانی 1/10/1399 لغایت 30/10/1399 به نشانی واحد آموزشی ارسال نمایند.

3- در صورت عدم مراجعه دانشجویان و عدم ارسال مدارک درخواستی از طریق پست پیشتاز تا تاریخ 30/10/1399، از ارئه خدمات آموزشی محروم خواهند شد.

4- بدیهی است کنترل صحت مدارکی مانند اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و اصل کارت هوشمند وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ساکن شهرستان در اولین مراجعه حضوری ایشان انجام خواهد شد.

5- در ضمن یادآور می‌شود دانشجویان ذکور مشمول استفاده از معافیت تحصیلی، لازم است با اخذ گواهی اشتغال به تحصیل دارای شماره معافیت تحصیلی از واحد آموزشی خود، نسبت به اخذ اصل مدرک مقطع قبلی خود اقدام نمایند.

**جهت یادآوری، مدارکی را که دانشجویان باید به صورت حضوری ارائه یا از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند، به پیوست اعلام می‌شود."

**نمونه فرمهای مورد نیاز در سایت دانشگاه (بخش پذیرش مربوط به مدیریت خدمات آموزشی ) وجود دارد.**