اخبار سايت

تقويم ( بازه هفته‌هاي فرد و زوج)

تقويم ( بازه هفته‌هاي فرد و زوج)

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله بازه زماني هفته‌هاي فرد و زوج تا پايان نيمسال  اول 1401-1400 به اطلاع شما مي‌رسد:

شروع کلاس ها (ورودي‌هاي ماقبل 1400): شنبه 1400/06/27   

شروع کلاس ها (ورودي‌هاي  1400): شنبه 1400/8/8


هفته هاي فرد:

27 شهريور الي 2 مهر (آغاز ترم)

10 مهر الي 16 مهر

24 مهر الي 30 مهر

8 آبان الي 14 آبان (زمان شروع کلاس هاي ورودي جديد)

22 آبان الي 28 آبان

6 آذر الي 12 آذر

20 آذر الي 26 آذر

4 دي الي 10دي

18 دي الي 24 دي

2 بهمن الي 8 بهمن

 

تعطيلات هفته هاي فرد:

سه شنبه 13 مهر (رحلت رسول اکرم-شهادت امام حسن مجتبي)

پنج شنبه 15 مهر (شهادت امام رضا)

 

هفته هاي زوج:

3 مهر الي 9 مهر

17 مهر الي 23 مهر

1 آبان الي 7 آبان

15 آبان الي 21 آبان

29 آبان الي 5 آذر

13 آذر الي 19 آذر

27 آذر الي 3 دي

11 دي الي 17 دي

25 دي الي 1 بهمن

9 بهمن الي15 بهمن

 

تعطيلات هفته هاي زوج:

دوشنبه 5 مهر (اربعين حسيني)

يکشنبه 2 آبان (ميلاد رسول اکرم)

پنج شنبه 16 دي (شهادت حضرت فاطمه)