اخبار سايت

زمان و نحوه انتخاب واحد و شروع کلاسهای درسی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1400 در مقطع کارشناسی ارشد

زمان و نحوه انتخاب واحد و شروع کلاسهای درسی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1400 در مقطع کارشناسی ارشد

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0
پذيرفته شده گرامي به اطلاع ميرساند:

 "انتخاب واحد" نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400، از طريق سيستم جامع آموزشي گلستان، از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/8/4 لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1400/8/5، امکان پذير است.

قابل ذکر است شروع کلاس هاي درسي نيز از روز شنبه مورخ 1400/8/8 خواهد بود.

تنها آن دسته از پذيرفته شدگاني که در مهلت مقرر، مراحل انجام پذيرش غيرحضوري خود را به صورت کامل انجام داده و گواهي پذيرش غير حضوري را از سيستم جامع آموزشي گلستان دريافت نموده اند، از روز شنبه مي توانند در کلاس هاي درسي به صورت مجازي شرکت کنند.