اخبار سايت

اطلاعیه ثبت نام وامهای دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه ثبت نام وامهای دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان عزیز متقاضی وام های تحصیلی می رساند،

خواهشمند است جهت ثبت درخواست وام خود در در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 ،  اطلاعیه ضميمه را مطالعه فرماييد.