اخبار سايت

آخرين مهلت ارسال تمديد سنوات نيمسال دوم 1401-1400

آخرين مهلت ارسال تمديد سنوات نيمسال دوم 1401-1400

از *کارشناس فني در
Number of replies: 0

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند:

آخرین مهلت ارسال تمدید سنوات نیمسال دوم 1401-1400 چهارشنبه 1400/10/15،  تا روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 تمدید شد.

چنانچه درخواست دانشجویان تا تاریخ مذکور به این مرکز ارسال نشود، دانشجویان محترم مشمول مقررات خواهند شد.