اخبار سايت

محل برگزاري آزمون هاي پايان نيمسال 1401-1400

محل برگزاري آزمون هاي پايان نيمسال 1401-1400

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

با سلام و درود 

لطفا جهت ملاحظه محل برگزاري آزمون هاي پايان نيمسال مرکز آموزش الکترونيکي به پيوست مراجعه فرماييد: