اخبار سايت

جذب مشمولان خدمت نظام وظیفه در قالب امریه سربازی

جذب مشمولان خدمت نظام وظیفه در قالب امریه سربازی

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

با سلام

به پیوست نامه شرکت شهاب خودرو در خصوص جذب مشمولان خدمت نظام وظیفه در قالب امریه سربازی جهت استحضار ارسال می شود.