اخبار سايت

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش کشور سال 1401-1399

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش کشور سال 1401-1399

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان پژوهش محور دانشگاه:

به پيوست نامه رئیس محترم مرکز تحقیقات ارزشیابی اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی در خصوص "حمایت از پایان­ نامه های تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش کشور سال 1401-1399"، حضورتان ارسال می­گردد.