اخبار سايت

آخرين مهلت ارسال فيزيکي مدارک مقطع کارشناسي ارشد 1401 (1401/9/7)

آخرين مهلت ارسال فيزيکي مدارک مقطع کارشناسي ارشد 1401 (1401/9/7)

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

با سلام

بدين وسيله به اطلاع دانشجویان محترم ورودي 1401 مي رساند

لازم است مدارك مندرج در فايل ضميمه حداکثر تا تاریخ 1401/09/07 از طریق پست پیشتاز به مرکز آموزشهاي الکترونیکی ارسال گردد، ضمناً درج نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، شماره دانشجویی و نام کارشناس مربوطه رشته تحصیلی، پشت پاکت پستی الزامی است.