اخبار سايت

مهلت انجام نظرسنجي دانشجويان از کيفيت برگزاري کلاس ها در سامانه ي گلستان

مهلت انجام نظرسنجي دانشجويان از کيفيت برگزاري کلاس ها در سامانه ي گلستان

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان گرامي

­مهلت ­انجام نظرسنجی دانشجويان از کيفيت برگزاري کلاس ها در سامانه گلستان، از پنجشنبه مورخ 1401/10/1 لغایت پنجشنبه مورخ 1401/10/15 است. لازم به ذکر است تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.

همانگونه که مستحضر هستید رؤیت نمرات دروس اخذ شده در نیمسال جاری و انتخاب واحد نیمسال بعد منوط به تکمیل فرم نظرسنجی است.