اخبار سايت

رزرو و خريد غذا در ايام امتحانات

رزرو و خريد غذا در ايام امتحانات

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع دانشجویان محترم ميرساند،

برای رزرو و خريد غذا در ايام امتحانات ميتوانيد با مراجعه به سامانه سماد (تغذيه دانشگاه) مانند سنوات گذشته اقدام فرماييد.