اخبار سايت

ارسال درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات نيمسال پنجم دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 1399

ارسال درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات نيمسال پنجم دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 1399

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

با سلام 

اطلاعیه ارسال درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات نیمسال پنجم دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی سال 1399 به پيوست آمده است.