دسترسی جدید جهت استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه

دسترسی جدید جهت استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه

از Deleted user در
Number of replies: 0

با توجه به مشکلات سرويس VPN کليه دانشجويانی که دارای شناسه و رمز عبور از سرويس VPN هستند می‌توانند جهت دسترسی به منابع الکترونيکی دانشگاه با استفاده از همان شناسه و رمز عبور از سرويس Ezproxy ( از طريق لينک زير ) استفاده نمايند.

http://217.218.74.78:2048/login

شناسه بعضی از دانشجويان نيز که تغيير يافته به صورت پيام برای آنها ارسال گرديده است .