اخبار سايت

دسترسی جدید جهت استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه

 
عکس واحد صدور شناسه Ezproxy
دسترسی جدید جهت استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه
از واحد صدور شناسه Ezproxy در سه‌شنبه، 25 اسفند 1388، 9:57 صبح
 

با توجه به مشکلات سرويس VPN کليه دانشجويانی که دارای شناسه و رمز عبور از سرويس VPN هستند می‌توانند جهت دسترسی به منابع الکترونيکی دانشگاه با استفاده از همان شناسه و رمز عبور از سرويس Ezproxy ( از طريق لينک زير ) استفاده نمايند.

http://217.218.74.78:2048/login

شناسه بعضی از دانشجويان نيز که تغيير يافته به صورت پيام برای آنها ارسال گرديده است .