اخبار سايت

اشکالات در خصوص دسترسی VPN يا سرويس Ezproxy

 
عکس * مدير
اشکالات در خصوص دسترسی VPN يا سرويس Ezproxy
از * مدير در یکشنبه، 15 فروردین 1389، 4:32 عصر
 

دانشجويان محترم چنانچه در خصوص دسترسی VPN يا سرويس Ezproxy اشکالی دارند با شماره تلفن ۲۹۹۰۲۵۱۷ خانم اميری تماس حاصل فرمايند.