اخبار سايت

استفاده از سرویس EZProxy

 
عکس * مدير
استفاده از سرویس EZProxy
از * مدير در چهارشنبه، 8 اردیبهشت 1389، 12:45 عصر
 

قابل توجه دانشجويانی که از سرويس EZProxy استفاده می‌کنند:

از انجام systematic download از کتابخانه‌های قابل دسترس جداً خودداری نماييد. در غير اين صورت هزينه‌های مترتب بر عهده دانشجو خواهد بود.