اخبار سايت

فرمت جدید صفحه اول پایان‌نامه

 
عکس *پشتيبان آموزش
فرمت جدید صفحه اول پایان‌نامه
از *پشتيبان آموزش در چهارشنبه، 29 دی 1389، 9:52 عصر
 

دانشجويان محترم می‌توانند جهت مشاهده فرمت جدید صفحه اول پایان‌نامه به لينک زير مراجعه نمايند:

http://vu.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=4674