اخبار سايت

اطلاعیه دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص ادامه تحصیل دانش آموختگان دوره های مجازی

اطلاعیه دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص ادامه تحصیل دانش آموختگان دوره های مجازی

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

کلیه دانش آموختگان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی و از طریق آزمونهای مورد تایید پذیرفته شده اند مجاز به شرکت در آزمونهای مقاطع مختلف (کارشناسی ارشد و دکتری) غیر مجازی می باشند
شایان ذکر است پس از تهیه و تصویب آیین نامه آموزشی دوره دکتری مجازی دانش آموختگان موصوف می توانند در آزمون دوره دکتری مجازی نیز شرکت کنند