اخبار سايت

برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر

 
عکس * مدير
برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر
از * مدير در دوشنبه، 11 مهر 1390، 6:59 عصر
 

به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر می رساند، برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی نرم افزار و سخت افزار به صورت زیر می باشد:

برنامه درسی پیشنهادی نرم افزار کامپیوتر

برنامه درسی پیشنهادی معماری کامپیوتر