برنامه کلاسی شهریور و مهرماه نیمسال اول ۹۲-۹۱

برنامه کلاسی شهریور و مهرماه نیمسال اول ۹۲-۹۱

از Deleted user در
Number of replies: 0

برنامه کلاسی شهریور و مهرماه دانشجویان در نیمسال اول ۹۲-۹۱ به صورت زیر می‌باشد:

برنامه کلاسی شهریور و مهرماه رشته مدیریت (*)

برنامه کلاسی شهریور و مهرماه رشته حسابداری

برنامه کلاسی شهریور و مهرماه رشته مهندسی کامپیوتر
(*)

برنامه کلاسی شهریور و مهرماه رشته علوم کامپیوتر
(***)

تاریخ شروع کلاسها: ۲۶ شهریورماه

** زمان کلاس استاد درس مبانی رفتار سازمانی تغییر کرده است.
** کلاسهای آموزشیار آقای حسینی درس پردازنده حسابی چهارشنبه به جای ۹، ساعت ۹:۱۵ آغاز خواهد شد.
** برنامه آموزشیار درس VLSI پیشرفته اضافه شد.
** برنامه آموزشیار درس بیوانفرماتیک هر دو گروه اضافه شد.
** برنامه آموزشیار درس سمینار۱ رشته علوم کامپیوتر تعیین شد.