برنامه کلاسی آبان ماه

برنامه کلاسی آبان ماه

از Deleted user در
Number of replies: 0

برنامه کلاسی آبان ماه دانشجویان در نیمسال اول ۹۲-۹۱ به صورت زیر اعلام می‌گردد:

برنامه کلاسی آبان ماه رشته مدیریت

برنامه کلاسی آبان ماه رشته حسابداری

برنامه کلاسی آبان ماه رشته مهندسی کامپیوتر
(***)

برنامه کلاسی آبان ماه رشته علوم کامپیوتر** کلاس درس پردازنده حسابی روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه به صورت مشترک بین دو گروه برگزار خواهد شد.
** کلاس استاد آقای دکتر معیری درس VLSI پیشرفته روزهای شنبه ساعت ۹ تا ۱۲ می‌باشد. کلاس ایشان در این ماه، شنبه ۲۰ و ۲۷ آبان ماه ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.
** برنامه آموزشیار درس شناسایی الگو هر دو گروه اعلام گردید.
** زمان کلاس جبرانی استاد درس شبکه کامپیوتری پیشرفته گروه ۱۱ روز سه شنبه ۹۱/۸/۱۶ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ می‌باشد.
** زمان کلاس جبرانی آموزشیار درس شبکه کامپیوتری پیشرفته گروه ۱۱ روز سه شنبه ۹۱/۸/۲۳ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ می‌باشد.
** زمان کلاسهای آموزشیار درس VHDL معین شد.
** کلاس جبرانی آموزشیار درس دولت الکترونیکی روز سه شنبه ۹۱/۸/۲۳ ساعت ۸ تا ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.