اخبار سايت

برنامه کلاسی آذر ماه

 
عکس * واحد خبر
برنامه کلاسی آذر ماه
از * واحد خبر در سه‌شنبه، 21 آذر 1391، 12:22 عصر
 

برنامه کلاسی آذر ماه دانشجویان در نیمسال اول ۹۲-۹۱ به صورت زیر می‌باشد:

برنامه کلاسی آذر ماه رشته مدیریت (* تغییر در کلاس جبرانی استاد درس MIS و دولت الکترونیکی)

برنامه کلاسی آذر ماه رشته حسابداری (* کلاس جبرانی درس حسابداری مدیریت و برنامه جبرانی استاد درس آمار کاربردی پیشرفته)

برنامه کلاسی آذر ماه رشته مهندسی کامپیوتر (* کلاس جبرانی آموزشیار درس VHDL و آموزشیار درس ULS-گروه ۱۰ و تغییر زمان کلاس استاد درس VLSI پیشرفته)

برنامه کلاسی آذر ماه رشته علوم کامپیوتر (* کلاس فوق العاده استاد درس سمینار-گروه ۱۱)