اخبار سايت

برنامه کلاسی دی ماه

برنامه کلاسی دی ماه

از Deleted user در
Number of replies: 0

برنامه کلاسی دی ماه دانشجویان در نیمسال اول ۹۲-۹۱ به صورت زیر اعلام می‌گردد:

برنامه کلاسی دی ماه رشته مدیریت (* کلاس جبرانی)

برنامه کلاسی دی ماه رشته حسابداری

برنامه کلاسی دی ماه رشته مهندسی کامپیوتر (* کلاس جبرانی)

برنامه کلاسی دی ماه رشته علوم کامپیوتر (* کلاس جبرانی)

پایان کلاسها: چهارشنبه ۱۳ دی ماه