اخبار سايت

برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۲-۹۱

برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۲-۹۱

از Deleted user در
Number of replies: 0

برنامه امتحانی و محل برگزاری امتحانات کلیه رشته ها در نیمسال اول ۹۲-۹۱ به صورت زیر اعلام می‌گردد:

برنامه امتحانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

برنامه امتحانی رشته حسابداری

برنامه امتحانی رشته مهندسی کامپیوتر

برنامه امتحانی رشته علوم کامپیوتر


*** همراه داشتن کارت دانشجویی یا فرم تثبیت و کارت شناسایی معتبر در جلسه امتحان الزامی می‌باشد. در صورت همراه نداشتن موارد فوق، از حضور دانشجو در جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.