لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۲-۹۱

لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۲-۹۱

از Deleted user در
Number of replies: 0

لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم تحصیلی ۹۲-۹۱ به صورت زیر اعلام می‌گردد:

لیست دروس ارائه شده رشته مدیریت فناوری اطلاعات

لیست دروس ارائه شده رشته حسابداری

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر

(* درس امنیت شبکه تنها گروه ۱۰ دارد
) ( * دانشجویان
گرایش سخت افزار ورودی ۹۰ تنها می‌توانند یکی از دو درس کامپایلر پیشرفته و پایگاه داده پیشرفته را اخذ نمایند)

لیست دروس ارائه شده رشته علوم کامپیوتر

(* گروه دوم درس هندسه محاسباتی تعریف شد) (* زمان کلاس گروه دوم درس پایگاه داده پیشرفته تغییر یافت)** تاریخ شروع انتخاب واحد (به صورت الکترونیکی): ۴ بهمن ماه
** دانشجویان محترم دروس را تنها بر اساس شماره درس ارائه شده در فایلها انتخاب نمایند.
** دانشجویان محترم تنها دروسی که در دوره های الکترونیکی ارائه می شود و در فایلهای فوق نوشته شده اند را اخذ نمایند.