اخبار سايت

انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام

انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام

از Deleted user در
Number of replies: 0
قابل توجه دانشجویان محترم:

به اطلاع می رساند با توجه به تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی ۹۱-۹۲، انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی (به صورت غیر حضوری توسط خود دانشجو - از طریق سیستم گلستان) از تاریخ (۹۱/۱۱/۴ لغایت ۹۱/۱۱/۱۱) امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است، روز‌های ۱۶و۱۷ بهمن ماه زمان تثبیت ثبت نام۳ نسخه برگه های تثبیت ثبت نام از واحد آموزش دوره‌های الکترونیکی (متناسب با رشته خود) اقدام نمایند.

** در صورت عدم پرداخت بدهی

** شروع کلاس‌ها: شنبه ۱۴ بهمن ماه

** زمان حذف و اضافه: ۱۵، ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه

** زمان تثبیت ثبت نام: ۱۶و۱۷ بهمن ماه