اخبار سايت

قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته علوم کامپیوتر

قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته علوم کامپیوتر

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته علوم کامپیوتر؛

مراحل اخذ پایان نامه به پیوست آمده است. دانشجویان منتخب پژوهش محور لازم است فرمهای مربوطه را پر کرده و به بخش آموزش مجازی رشته علوم کامپیوتر تحویل دهند.