اخبار سايت

برنامه کلاسی بهمن ماه نیمسال دوم ۹۲-۹۱

برنامه کلاسی بهمن ماه نیمسال دوم ۹۲-۹۱

از Deleted user در
Number of replies: 0

برنامه کلاسی بهمن ماه دانشجویان در نیمسال دوم ۹۲-۹۱ به صورت زیر می‌باشد:

برنامه کلاسی بهمن ماه رشته مدیریت

برنامه کلاسی بهمن ماه رشته حسابداری (*)

برنامه کلاسی بهمن ماه رشته مهندسی کامپیوتر (* کلاس درس کامپایلر پیشرفته دوشنبه هر هفته ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌گردد)

برنامه کلاسی بهمن ماه رشته علوم کامپیوتر

آغاز کلاسها: شنبه ۱۴ بهمن ماه