اخبار سايت

اساتید سمینار رشته علوم کامپیوتر

اساتید سمینار رشته علوم کامپیوتر

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری واحد سمینار رشته علوم کامپیوتر اخذ نمودند؛

به اطلاعیه پیوست مراجعه فرمایید.