اخبار سايت

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (مرحله اول)

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (مرحله اول)

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم مجازی پردیس (* پذیرفته شده در مرحله اول)؛

به منظور آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری lms و چگونگی کار با کلاس آنلاین، یک کارگاه آموزشی در روزهای یکشنبه ۹۲/۱/۱۸ و دوشنبه ۹۲/۱/۱۹ در گروه‌هایی که به صورت زیر تعریف شده است، در محل "سایت" واقع در طبقه اول ساختمان معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

لازم به ذکر است که دسترسی دانشجویان مجازی پردیس به سایت دوره های الکترونیکی فقط در روز مقرر کارگاه هر گروه به آنها اعطا می‌شود.

*** حضور کلیه دانشجویان در کارگاه الزامی است.

گروه ۱: دانشجویان رشته حسابداری: روز یکشنبه ۹۲/۱/۱۸ ساعت ۹ تا ۱۲

گروه ۲: دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات (افرادی که حرف اول نام خانوادگی آنها از "الف" تا "ل" باشد ): روز یکشنبه ۹۲/۱/۱۸ ساعت ۱۳ تا ۱۶

گروه ۳: دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات (افرادی که حرف اول نام خانوادگی آنها" م" تا "ی" می‌باشد) و دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر: روز دوشنبه ۹۲/۱/۱۹ ساعت ۱۳ تا ۱۶


*** کارگاه آموزشی فوق الذکر تنها مربوط به دانشجویان پذیرفته شده در مرحله اول میباشد. کارگاه دانشجویان پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت متعاقباً اعلام خواهد شد.