برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در فروردین ماه

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در فروردین ماه

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان مجازی پردیس

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در فروردین ماه به صورت زیر می باشد:

برنامه کلاسی فروردین دانشجویان رشته مدیریت

برنامه کلاسی فروردین دانشجویان رشته حسابداری

برنامه کلاسی فروردین دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر (* کلاس درس سیستم عامل پیشرفته برای هر دو گرایش نرم افزار و معماری به صورت مشترک روز دوشنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار خواهد شد)

تاریخ شروع کلاسها: ۲۴ فروردین ماه