برنامه تغییر یافته امتحانات نیمسال دوم ۹۱-۹۲

برنامه تغییر یافته امتحانات نیمسال دوم ۹۱-۹۲

از Deleted user در
Number of replies: 0

برنامه امتحانات دانشجویان (غیر از پردیس) نیمسال دوم ۹۱-۹۲ به صورت زیر می‌باشد:

برنامه امتحانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

برنامه امتحانی رشته حسابداری

برنامه امتحانی رشته مهندسی کامپیوتر

برنامه امتحانی رشته علوم کامپیوتر


تاریخ شروع امتحانات: ۶ خرداد ماه

تنها امتحانات بعد از ظهر، ساعت ۱۳ آغاز خواهد شد.


کلیه امتحانات در دانشکده مدیریت و حسابداری روبروی ساختمان معاونت فناوری اطلاعات، طبقه اول برگزار خواهد شد.