اخبار سايت

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (تکمیل ظرفیت)

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (تکمیل ظرفیت)

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم مجازی پردیس (* پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت)؛

به منظور آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری lms و چگونگی کار با کلاس آنلاین، یک کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت در روزهای چهارشنبه ۹۲/۲/۱۱ و شنبه ۹۲/۲/۱۴ در گروه‌هایی که به صورت زیر تعریف شده است، در محل "سایت" واقع در طبقه اول ساختمان معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

گروه ۱: دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر: روز چهارشنبه ۹۲/۲/۱۱ از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳

گروه ۲: دانشجویان رشته مدیریت: روز چهارشنبه ۹۲/۲/۱۱ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵

گروه ۳: دانشجویان رشته حسابداری: روز شنبه ۹۲/۲/۱۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰

*** لازم به ذکر است که دسترسی دانشجویان مجازی پردیس به سایت دوره های الکترونیکی فقط در روز مقرر کارگاه هر گروه به آنها اعطا می‌شود.

*** حضور کلیه دانشجویان در کارگاه الزامی است.