برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در اردیبهشت ماه

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در اردیبهشت ماه

از Deleted user در
Number of replies: 0

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس ۲ (تکمیل ظرفیت) در اردیبهشت ماه به صورت زیر می‌باشد:

برنامه کلاسی اردیبهشت دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات (* برنامه کلاسی آموزشیار درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته MIS تعیین شد. برنامه آموزشیار درس IT معین شد و اولین کلاس آقای دکتر حاجی پور استثنائا تغییر ساعت یافت.)

برنامه کلاسی اردیبهشت دانشجویان رشته حسابداری (* برنامه آموزشیار درس سیستم اطلاعاتی حسابداری معین شد)

برنامه کلاسی اردیبهشت دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر (* کلاس آموزشیار درس مهندسی نرم افزار پیشرفته شنبه ۱۴ اردیبهشت برگزار نخواهد شد)


تاریخ شروع کلاسهای آنلاین: شنبه ۹۲/۲/۱۴