دسترسی دانشجویان رشته حسابداری (پردیس ۱) به منابع الکترونیکی

دسترسی دانشجویان رشته حسابداری (پردیس ۱) به منابع الکترونیکی

از Deleted user در
Number of replies: 0

به اطلاع دانشجویان محترم رشته حسابداری پردیس ۱ می رساند؛


جهت دریافت دسترسی به منابع الکترونیکی به شهرک اکباتان جنب بیمارستان صارم مراجعه نمایند. دسترسی سایر دانشجویان پردیس به منابع متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.