پرداخت شهریه دانشجویان پردیس

پرداخت شهریه دانشجویان پردیس

از Deleted user در
Number of replies: 0

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان پردیس ۱و۲ (دوره‌های مجازی) می‌رساند، اطلاعیه مربوط به پرداخت شهریه که در سایت دانشگاه شهید بهشتی قرار داده شده است، تنها مربوط به دانشجویان پردیس (حضوری) می‌باشد. لازم به ذکر است که در مورد شرایط پرداخت شهریه دانشجویان پردیس (مجازی) متعاقباً از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.