آخرین نسخه Flash player

آخرین نسخه Flash player

از Deleted user در
Number of replies: 0

 

قابل توجه کلیه کاربران محترم؛

آخرين نسخه نرم افزارFlash Player را از "دريافت نرم افزار" دانلود و نصب نماييد. قبل از نصب نسخه جديد نرم افزار، نسخه قديم را از سيستم خود حذف نمایید.