اخبار سايت

زمان امتحانات دانشجویان پردیس

زمان امتحانات دانشجویان پردیس

از Deleted user در
Number of replies: 0

 

به اطلاع می‌رساند زمان شروع امتحانات دانشجویان پردیس (پردیس ۱و۲) هفته اول شهریورماه می‌باشد. تاریخ دقیق متعاقباً از همین طریق به اطلاع خواهد رسید.