اخبار سايت

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در تیر ماه

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در تیر ماه

از Deleted user در
Number of replies: 0


برنامه کلاسی دانشجویان پردیس با احتساب کلاسهای فوق العاده در تیر ماه به صورت زیر می باشد:


برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مدیریت (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته حسابداری (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر (*)