برنامه امتحانی پردیس

برنامه امتحانی پردیس

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پردیس؛
برنامه امتحانات پایان ترم به صورت زیر می‌باشد:

برنامه امتحانی دانشجویان رشته مدیریت

برنامه امتحانی دانشجویان رشته حسابداری (*** امتحان درس حسابداری مدیریت و تصمیم گیری در مسائل مالی در تاریخ ذکر شده به جای ساعت 9، ساعت 13 آغاز خواهند شد)

برنامه امتحانی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر

امتحانات دانشجویان پردیس ۱ و ۲ طبق برنامه فوق، به طور همزمان برگزار خواهد شد.

(توسط *مدیر فنی سیستم ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 26 مرداد 1392، 9:47 صبح بوده است)