اخبار سايت

اخذ دروس

اخذ دروس

از Deleted user در
Number of replies: 0


دانشجویان محترم ترم دوم پردیس که به هر دلیلی دروس ترم یک را اخذ نکرده اند، می توانند دروس ارائه شده ترم اول ورودی 92 را انتخاب نمایند.