اتخاذ یکی از دروس رشته حسابداری در زمان حذف و اضافه

اتخاذ یکی از دروس رشته حسابداری در زمان حذف و اضافه

از Deleted user در
Number of replies: 0


به اطلاع می رساند دانشجویان رشته حسابداری ترم اول 92 در صورتی که تمایل دارند درس آمار کاربردی پیشرفته را اتخاذ نمایند، آنرا تنها در زمان حذف و اضافه (19 و 20 شهریور) اخذ نمایند.