برنامه کلاسی دروس ارائه شده در ترم اول 93-92

برنامه کلاسی دروس ارائه شده در ترم اول 93-92

از Deleted user در
Number of replies: 0

به اطلاع می رساند برنامه کلاسی دروس ارائه شده (به همراه برنامه کلاسی آموزشیاران) در نیمسال اول 93-92 به تفکیک رشته ها به صورت زیر می باشد:

برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات (* تغییر در زمان برگزاری آزمون یک درس)
برنامه کلاسی رشته حسابداری
برنامه کلاسی رشته مهندسی کامپیوتر
برنامه کلاسی رشته علوم کامپیوتر

منظور از هفته های A بازه های زمانی زیر است:

16 شهریور(آغاز ترم) -22 شهریور، 30 شهریور-5 مهر، 13-19 مهر، 27 مهر-3 آبان، 11-17 آبان، 25 آبان-1 آذر، 9-15 آذر، 23-29 آذر

منظور از هفته های B بازه های زمانی زیر است:
29-23 شهریور، 6-12 مهر، 20-26 مهر، 4-10 آبان، 18-24 آبان، 2-8 آذر، 16-22 آذر، 30 آذر-4 دی (پایان ترم)

** به عنوان مثال اگر زمان ارائه درسی در فایل برنامه روز دوشنبه هفته های A از ساعت 10 تا 12 تعریف شده باشد، بدین معنی است که جلسه اول این کلاس روز 18 شهریور از ساعت 10 تا 12 برگزار خواهد شد. اگر درس دیگری در همین ساعت هفته B ارائه گردد، تاریخ اولین جلسه آن 25 شهریور ساعت 10 تا 12 خواهد بود.