اخبار سايت

ثبت الکترونیکی پایان نامه های کارشناسی ارشد در سامانه گلستان

 
عکس * واحد خبر
ثبت الکترونیکی پایان نامه های کارشناسی ارشد در سامانه گلستان
از * واحد خبر در یکشنبه، 14 مهر 1392، 1:48 عصر
 

دانشجویان پژوهش محور کلیه رشته ها که تاکنون پایان نامه های خود را به آموزش مربوطه تحویل نداده اند، می بایست پایان نامه های خود را در سامانه گلستان با توجه به راهنمایی که در فایل پیوست آمده است، ثبت نمایند.
لازم است دانشجویان علاوه بر ثبت الکترونیکی، نسخه چاپی پایان نامه (CD) را نیز به مسئول آموزش مربوطه در دفتر دوره های الکترونیکی تحویل دهند. مشخصات روی جلد CD به پیوست آمده است.