اخبار سايت

نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان

نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مهندسی کامپیوتر

اسامی دانشجویانی که با درخواست تغییر شیوه ایشان از آموزشی به "آموزشی/پژوهشی" موافقت شده است، به فایل پیوست اعلام می گردد.